Eerste algemene ledenvergadering BvHCN

Beste vakgenoot,

Wellicht heb je via de sociale mediakanalen het heugelijke nieuws al meegekregen: op 29 maart jl. is de Beroepsvereniging voor Herstelcoaching Nederland (BvHCN) opgericht!

Als beroepsvereniging willen we de professionele ontwikkeling en profilering van herstelcoaches stimuleren en een platform creëren waarop kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Elkaar ontmoeten, kennis delen, het ontwikkelen en uitdragen van onze visie en het vergroten van onze zichtbaarheid en vindbaarheid vinden wij belangrijke speerpunten.

Wat heeft de BvHCN jou te bieden?

Jaarlijks gaan we twee ledenbijeenkomsten organiseren met sprekers die een bijdrage kunnen leveren aan ons vak. Ook willen we intervisiegroepen gaan oprichten die vanuit de vereniging zullen worden begeleid. Verder gaan we investeren in het bouwen van een website waar we willen uitdragen wat een herstelcoach doet en wie de herstelcoaches zijn.

Op dinsdag 20 juni a.s. staat onze eerste bijeenkomst gepland waar we onze ideeën verder aan jullie zullen presenteren. Daarnaast is er ook een spreker uitgenodigd, Peggy Klein. Peggy heeft een eigen coachpraktijk en begeleidt mensen die een levensveranderende gebeurtenis hebben doorgemaakt. Zij maakt gebruik van een tool die je kunt inzetten in gesprekken waar rouwverwerking een rol speelt en zal het gebruik hiervan nader toelichten.

Locatie: de Bureaus, Europalaan 500 in Utrecht

Inloop vanaf 16.30 uur, start programma om 17.00 uur tot 20.00 uur

Wat vraagt de BvHCN van jou?

Om kosten te dekken en om onze ambities waar te maken vragen we een jaarlijkse contributie van

€ 150,--.

Om uit de startblokken te komen willen we met een aantal werkgroepen van start om verder vorm en inhoud te geven aan onze beroepsvereniging. Daarin doen we ook graag een beroep op jouw kennis, kunde en ervaring en bovenal op jouw liefde voor het vak! Daarover vertellen we graag meer op onze eerste ledenbijeenkomst op 20 juni a.s.

Aanmelden

Zonder leden kunnen we onze ambities niet realiseren. We hopen dan ook van harte dat je deel wilt uitmaken van deze nieuwe ontwikkeling en dit platform.

Je kunt je via sg@vanww.nl aanmelden als lid. Ook kun je je op die manier aanmelden voor onze eerste ledenbijeenkomst.

We zien er naar uit om je te ontmoeten op onze eerste ledenbijeenkomst op 20 juni a.s. Graag tot dan!

Hartelijke groet,

Het bestuur van BvHCN

Sabine Gigengack

Marleen Keij

Naziha Oumansour

Ellen van den Berg