De Vereniging

Medio 2022 ontstond het idee om de herstelcoaches te verenigen in een Beroepsvereniging. En nu is het zo ver; de vereniging is sinds maart 2023 een feit. We hebben heel veel mooie plannen en enthousiaste en gemotiveerde leden die daaraan graag bijdragen.

Onze speerpunten zijn:

  1. verdere professionalisering en profilering van het beroep herstelcoach;
  2. deskundigheidsbevordering en intervisie;
  3. ontmoeten en verbinden;
  4. zichtbaarheid en vindbaarheid.

Een belangrijk doel voor ons is het verder ontwikkelen en uitdragen van onze visie op herstelcoaching. Daarbij willen we als professionals ons ook blijven ontwikkelen, waarvoor inhoudelijke lezingen en intervisies zullen worden georganiseerd. Dit brengt ook met zich mee dat we herstelcoaches samen kunnen brengen om zo ervaringen te kunnen delen en van elkaar te leren.

Verder willen we onze zichtbaarheid vergroten door middel van onze website (die de komende tijd zal worden aangevuld). Hier zullen alle aangesloten herstelcoaches gemakkelijk op te vinden zijn.

BvHCN wil alle herstelcoaches vertegenwoordigen en zo het vak naar een hoger niveau tillen