Hersteldeskundige

Özlem weet vaak snel een vertrouwensband met anderen op te bouwen, een belangrijke “key” om mensen die in een neerwaartse spiraal zijn terechtgekomen te activeren en mobiliseren. Daarnaast is haar interculturele kennis en ervaring van absolute meerwaarde tijdens de (herstelgerichte) trajecten.

Özlem is een echte verbinder die denkt in kansen, mogelijkheden en vanuit de mens en dat is in alle opzichten een hele goede basis.